Inventions

Inventions

Invallen sinds juli 2015


juli hoogzomer: na lezen van bioboek van Nederlander die enkel classificatiefoutje maakte (algen als planten) de volgende inval, als die al origineel mag heten:

het is de pluripotentialiteit van het DNA die de flexibele aanpassing mogelijk maakt van organismen aan systematisch andersoortige omgevingen, b.v. ziltige vs andere, of zink bevattend of niet. Dit wil ik verder bestuderen zo dat nog niet gebeurde.

Onlangs bemerkte ik op enkele plekken in het arboretum spontane groei van moeraswalstro, wat mooi en tot nu niet goed begrijpelijk.

Bijzonder is de spontane hergroei in het Sassa perk, midden arboretum: onnoemelijk veel Karmozijnbes, tevens in mindere mate Belladonna, tevens Sassa natuurlijk terug, nog klein, en een veelstengelige salomonszegel! Ook enkele Leontodon autumnalis. Vermoedelijk nog wel meer bijzonderheden. Analoog aan wat zich kwam

vestigen op de cascadeschalen, waar jaren geleden alweer Leidse sleutel en moeraswalstro zich vestigden

vermoeden: als je ppn op een A4 op een dun getrokken horizontale lijn met stift EEN CENTIMETER laat aangeven wordt die overschat. Wat igv laten afmeten van 500 cm?!

collectivisering: common to both Nazis and Communists. Verwerpelijk tot en met, Steeds en overal toch opduikend, ook in z.g. democratieen. Denk aan Evangelicals in de US: daarover dient eens een grondig filosofisch essay te verschijnen

nb: ik heb hartgrondige hekel aan de vele onbedoeld gemaakte type fouten die door gebreken aan de bouw van de keyboards (standaard afmetingen tussen de toetsen geuniversaliseerd!) bestaan. Hoe graag zal ik meewerken aan een significante verbetering van deze ergerlijke ergonomische lacune!

Onderzoek te doen naar de aard van vroegkinderlijke vragen (EN hun beantwoordingen van destijds): vergelijk de mijne omtrent het why van mijn navel en het why van vuurspuwende bergen!

Onderzoek naar de segmentele lengtegroei bij bamboe, mins en maxs over tijd en soort, dit nav bezoek aan de bijzondere bamboezerie van Ben Jacobs te Babberich, eind october 2015.

De vervanging van het archaisch onwetenschappelijke concept vrije wil door (co-)evolutionaire concepten die overigens in de uitwerking ervan eender entelechistische / finalistische inslag hebben, gevolg, denkelijk, van de cognitieve grenzen van ons brein: zie Eight little piggies van Gould.. We lijken slechts causaal vs finaal te kunnen denken en die bijten elkaar natuurlijkerwijs. Daar helpt de oxymoron causa finalis niet aan.

Antropomorfie: een onder belichtfenomeen, waar ik 16-12-2015 via fotoos van Els aan herinnerd wordt: bloemen die op aapjes(mensen) lijken. Heb je in de Rohrschachtest en onnoemelijk veel verder in b.v. tegelwanden. Dat fenomeen zou ik eens graag goed belichten, hoewel wetend dat er al eerder studieus aan gewijd werden